Sovellettu rentoutus - Mansikka paikka

Sovellettu rentoutus

Sovellettu rentoutus on nopea, tehokas ja helppo itsehallintamenetelmä, joka soveltuu hyvin käytettäväksi arkielämän tilanteisiin. Sovellettua rentoutusta on käytetty mm. työssä ja opiskelussa jaksamisen tukena, stressinhallintaan, sekä ei lääkinnällisenä kivunhallintakeinona. Myönteisiä tuloksia on saatu mm. jännityspäänsäryn, nukahtamisvaikeuksien, pelko- ja jännitystilojen ja paniikkihäiriön hoidossa.

Sovellettua rentoutusta on tutkittu etenkin autonomisen hermoston välittämien emotionaalisten ja stressiongelmien hoidossa (Tuomisto 2005, Gockel ym. 2004), mutta myös psykiatristen ongelmien ja sairauksien hoidossa (Tuomisto ym. 1996).

Sovelletussa rentoutuksessa uusien taitojen oppiminen ja haltuunotto tapahtuu asteittain. Sovelletun rentoutuksen ohjauksessa on joko yksilöllistä tai ryhmäohjausta noin 6-10 kertaa. Näiden käyntikertojen lisäksi rentoutusharjoittelua jatketaan kotona annettujen ohjeiden mukaisesti. Kotiharjoittelua on tukemassa kirjallisten ohjeiden lisäksi itse täytettävät harjoituspäiväkirjat. Käyntikertojen välillä pidetään noin 2-4 viikon itseharjoittelujaksoja.

Sovellettu rentoutuksen ohjauksessa opastetaan viiteen erilaiseen rentoutustapaan, jotka ovat erilaisia ja eripituisia ja tukevat toisiaan: progressiivinen rentoutus, lyhytrentoutus, vihjerentoutus, erillisrentoutus ja pikarentoutus. Progressiivisessa rentoutuksessa rentoutumiseen käytetään 20-25 minuuttia, lyhytrentoutuksessa aika lyhenee 7 minuuttiin ja vihjerentoutuksessa aikaa kuluu 2-3 minuuttia. Erillisrentoutuksessa rentoutumista harjoitellaan istuen, seisten ja kävellen. Pikarentoutus on alle minuutin ja sitä opetellaan tekemään useita kertoja päivässä. Sovelletun rentoutuksen tavoitteena on ohjata tunnistamaan jännitystä aiheuttavat tilanteet ja opettaa valmius ja taito rentoutumiseen sitä tarvittaessa erilaisissa arjen tilanteissa.

Kirjallisuutta:

Gockel M. ym. 2004: Työstressi, uupumus ja koettu työkyky: Mittaaminen ja rentoutuksen vaikutus. Helsinki. Invalidisäätiö.

Tuomisto M.T. toim. 2005: Sovelletun rentoutuksen käsikirja. Tampere. Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Tuomisto M.T. ym. 1996: Sovellettu rentoutus hoitomenetelmänä psykiatriassa ja käyttäytymislääketieteessä. Duodecim, 112, 960-967.

Öst L-G. 1987: Applied relaxation: Description of coping technique and review of controlled studies. Behavior Research and Therapy, 25, 397-409.